Om Yatek

Organisasjonsnummer: 915025358

Yatek er eit selskap basert i Leirvik i Sogn, Hyllestad kommune som vart stifta i 2015.
Vi leverer servicetenester til havbruk og andre maritime næringar.
Med meir enn 50-års samla erfaring og kompetanse i fokus, tilbyr vi trygge og kvalitetssikra tenester.